Skip to content

V našem včelařském provozu si vyrábíme nástavky – jak jinak – sami z námi dodávaných polotovarů/přířezů. V sezóně 2015 máme vyzimováno přes 80 včelstev, některá na 4 nástavcích (spodní nejstarší projde zpravidla vařákem), některá na 3 nástavcích a loňské oddělky jsou v plně obsednutých 2 nástavcích (konec dubna 2015). Včelstva zpravidla obsednou 5-6 nástavků a tak nám vedle určité rezervy z loňska budou nástavky chybět. I když přes zimu intenzivně pracujeme na přípravě na sezónu, nechávali jsme výrobu nástavků „pod širým nebem“ až na jaro, protože kompletace nástavků jde rychle. Vzniklo tak instruktážní video, ve kterém jsou zřejmé i jednotlivé časy:

  • samotná výroba – 5-6 minut

  • zaoblení (frézování hran) – 1,5-2 min

  • vrtání oček – 1 min

  • cejchování – 1 min

  • nátěr čistým lněným olejem – 2-3 min

Sami si můžeme dovolit věnovat čas jen omezený a tak děláme série po cca 32 – 40 nástavcích s tím, že jedno odpoledne zhotovíme samotné nástavky, druhé odpoledne očka, frézování, cejchování a nátěr necháváme na závěr. Takto z polotovarů zhotovujeme nástavky již od roku 2004 (tehdy z výrazně horších, méně přesných a hůře vysušených polotovarů) a od roku 2009 si můžeme dovolit komfort sériově vyráběných polotovarů z profesionálních truhlářských provozů.

Back To Top