Skip to content

Častým dilematem včelařů, kteří nechtějí zůstat jen u základního a nejznámějšího včelího produktu – medu – je otázka získávání vhodné formy pylu. Odpovědi na ni nejsou jednoznačné. Pokusím se v krátkosti problém rozebrat. Zaměříme se na to z hlediska prospěšnosti používání pylu pro zdraví člověka a také z hlediska způsobu získávání pylu či pergy.

V literatuře i odborném tisku se lze dočíst, že jako doplněk stravy s kladným vlivem na zdraví má pyl v obou formách. Důležité je věnovat pozornost alergické reakci. Na rouskovaný pyl je u citlivých osob výraznější, ale cíleně používaný a dávkovaný může vést k desenzibilizaci pylové alergie.

Perga – včelí chléb

je včelami nasbíraný rouskovaný pyl, který během doby uložení v buňkách včelího díla prošel fermentací lactobacily. Vzhledem k obecně prokázanému faktu, že laktobacily a podobnými bakteriemi fermentované potraviny jsou pro zdraví člověka prospěšné je otázka zdánlivě jednoznačně zodpovězena. Tudíž zaměřit se na sběr pergy.
Má to však svá úskalí. Je to méně produktivní způsob jak pylový produkt získávat. Potřebujete poměrně nákladné zařízení. Musíte si také dobře pohlídat ošetřování včelstev, abyste pergu nezatížili rezidui syntetických přípravků (akaricidy), které jsou nařízeny pro ošetřování varroózy.

Rouskovaný pyl

slouží včelám jak k vytvoření pylových zásob, tak i k přímé spotřebě pro výživu plodu. Znamená to, že včely dokáží látky obsažené v pylu dobře využít jako bílkovinový zdroj pro svou vlastní výživu. Nabízí se otázka. Dovede to i člověk? Čerstvý vlhký pyl donesený včelami má na svém povrchu i laktobacily, které jsou za vhodných podmínek schopny pyl fermentovat. U vysušeného pylu nemám informaci zda bacily přežívají a v jaké míře jsou schopny se po zvlhčení znovu zrevitalizovat. Předpokládám, že to možné je. Přímou konzumací čerstvého nebo i vysušeného a po té zvlhčeného rouskovaného pylu je jistě tělo schopno z části využít. Míra využití záleží na individuálním stavu trávícího traktu a na  době zdržení pylu v tomto trávicím traktu.

Jsou popsány způsoby fermentace rouskovaného pylu pomocí zředěného nejlépe čerstvého jarního ještě málo zahuštěného medu a i některé další způsoby jak si pyl předupravit.
Rouskovaný pyl se ve srovnání s pergou získává poměrně snadno a vedle sušení stačí jej lze do doby spotřeby nebo úpravy uchovat zmražený.

Leopold Matela

Back To Top