Skip to content
Český výrobek

Formistop

od 183 /ks

Formistop – pomůcka pro zamezení vstupu mravenců do úlu – umožní přesný a nezkreslený monitoring.

Popis

Formistop je pomůcka pro zamezení vstupu mravenců do úlu je nutná všude tam, kde zvýšená aktivita mravenců může výrazně zkreslit spad roztočů Varroa destructor na podložkách. Je prokázáno, že mravenci dovedou velmi výrazně zkreslit spad na některých stanovištích a výsledky sledování spadů mohou být nevěrohodné.

Dále lze zamezit případným škodám na včelstvech případně úlech způsobených mravenci. K takovým škodám však dochází jen velmi vzácně a jen na některých stanovištích.

O pomůcce Formistop byl v časopise Moderní včelař 5/2009 otisknut článek, který je dostupný zde.

Autorem Formistopu je Ing. Květoslav Čermák, CSc., šlechtitel kmene

Vigor

Další informace

Hmotnost 1 kg
Back To Top