skip to Main Content

Veškeré obchodní podmínky se řídí platným právním řádem ČR (Občanským zákoníkem). Nejsme příznivci několikastránkových obchodních podmínek, které zákazníci zpravidla nečtou a proto uvádíme jen zákonem požadované údaje. Našim cílem je nikoli obchodními podmínkami svázaný vztah prodávající-kupující, ale vztah založený na důvěře, slušnosti a schopnosti se domluvit.

EXPEDICE – TERMÍNY – DORUČOVÁNÍ

Zpravidla expedujeme v úterky a čtvrtky, v sezóně (březen-červenec) i častěji. Využíváme 24-hodinovou přepravní službu, s tím, že dodání do 24 hodin (středy a pátky) není garantováno (cca 98 % zásilek je však druhý den doručováno). Garantované služby jsou dražší a bylo by nutné je promítnout do ceny. Přepravní služba požaduje telefonický kontakt na příjemce, aby mohla adresáta v případě potřeby kontaktovat. Telefonické kontaktování adresáta před dodáním však není v základní ceně přepravy zahrnuto. Zase by šlo o nadstandardní službu, která je zpoplatněna. Zkušenost však říká, že řidiči přepravní služby velmi často předem volají.

DPH

Jsme plátci DPH a veškeré ceny jsou uvedeny vč. DPH 21 %.

Pouze knihyVčela a úl a Včelařství I. v sekci Publikace jsou vč. DPH v sazbě 10 %.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, vyjma nákladů spojených s navrácením zboží.

Do doby než zboží převezmete, vyhrazujeme si právo kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vracíme obratem plnou kupní cenu na Váš účet.

NÁKLADY NA DODÁNÍ PRODUKTU

Za přepravu každého balíku je připočtena cena 100,- Kč (vč. DPH), což je v podstatě částka, kterou nám účtuje přepravce.

Back To Top