Skip to content

Adres

Brantice 385
79393 Brantice
Republika Czeska

VEMAT-CZ, s.r.o.

IČ: 26822504

DIČ (VAT): CZ26822504

Identyfikator skrzynki danych (CZ): wg694ti

Firma jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sekcja C, nr wpisu 25845

Numer konta

189108081/0300 (CZ/Kč)
SK6275000000004007359639 (EU/€)
PL16105010831000009030754114 (PL/Zł)

Telefon

Skontaktuj się z nami


    Back To Top