Skip to content

Dennica wysoka czy niska?

W Naszej ofercie znajduje się dennica niska i wysoka, w tym kompletne ule w dwóch wariantach dennicowych. Często pojawia się zapytanie: „Jaka jest różnica? Co polecacie?“ Na to pytanie trudno odpowiedzieć. Pszczoły są organizmem, który w różnym stopniu rozwoju wypełnia…

Read more

Obnóża pyłkowe albo pierzga?

Pszczelarze chcą pozyskiwać oprócz podstawowego i najbardziej znanego produktu, którym jest miód-rózne formy pyłku. Postaram się krótko opisać pyłek w różnych formach. Skupimy się na zakresie korzyści płynących z używania pyłku oraz pierzgi na zdrowie człowieka. W literaturze i czasopismach…

Read more

Podkarmiaczki – karmienie pszczół

Przy zakupie podkarmiaczki należy wybrać z szerokiej gamy produktów, podkarmiaczki, które dostępne są na rynku. Po pierwsze, konieczne jest, aby wsiąść pod uwagę. Czy będą służyć do podkarmiania na pobudzenie np. czerwienia. Jak często (pasieka daleko oddalona od miejsca zamieszkania)…

Read more

Miód bezpośrednio od pszczelarza

Pszczelarstwo w Republice Czeskiej charakteryzuje się dużo ilością małych gospodarstw pszczelarskich (około 10 uli) wtedy prawdopodobnie można dosyć łatwo zaspokoić potrzeby na miód dalszej rodziny oraz innych (przyjaciół, kolegów itp.) Obecny trend ukazuje ze pewna ilość gospodarstw pszczelarskich posiada od…

Read more

Pszczelarstwo w ulach Langstrotha 2/3

W Naszej działalności pszczelarskiej dokonujemy powiększania pasieki poprzez zastosowanie półfabrykatów. W sezonie 2015 mamy za zimowanych 80 rodzin, niektóre składające się z 3-4 korpusów lub 2 (odkłady wykonane pod koniec kwietnia). Kolonia zwykle w pełni sezonu składa się z 5-6…

Read more

Wolna zabudowa czy ramki ?

Kolejny temat popularny wśród pszczelarzy. W ostatnich latach występują liczne osypy rodzin pszczelich w całym kraju (2003,2007, 2011-2012,2014) zwiększając bezradność pszczelarzy. Pojawiają się ''właściwe ścieżki '' oraz niektórzy proponują ule na wolną zabudowę. Tak pszczoły żyły przez miliony lat w…

Read more

Plast nebo vosk ?

Ve včelařství jsou časté diskuse na témata, která rozdělí včelaře na 2 tábory. V minulosti bývalo takovým tématem „zateplený či nezateplený úl“ a i když výzkumné práce ze 30. let min. století daly jasné rozřešení, stále ještě mají zateplené úly…

Read more

Cechy a duch středověku

v dávných staletích existovaly tzv. profesní cechy se svými přísnými pravidly a vše tak mělo směřovat ke garanci jisté kvality a daného standardu. Myšlenka jistě dobrá, ale realita, jak již to bývá leckdy pokulhávala. Nejrůznější „regulace“ cechů a často nesmyslné…

Read more

Cesta Evropského nízkonákladového včelaření

Pracovní společnost nástavkových včelařů propaguje a také napomáhá zavádět do praxe jednoduchý, světově nejrozšířenější úlový systém nástavkový úl Langstroth. Tato myšlenka nás již v počátku našeho včelaření na jaře 2004 nadchla. Odborné články, překlady i osobní zkušenosti Jindřicha Boháče se včelařením v nízkonástavkových úlech a…

Read more
Back To Top