Skip to content
Český výrobek

Celoplastový rámek Langstroth – buňka 5,1 mm

od 67 /ks

Celoplastový rámek Langstroth 2/3 (výška 159 mm) s buňkami o velikosti 5,1 mm a roztečí 33 mm.

Popis

Celoplastový rámek Langstroth s buňkami 5,1 mm a roztečí 33 mm. Do klasického 10-ti rámkového nástavku (š. 375 mm) se jich vejde 11 a do 8-mi rámkového nástavku (š. 310 mm) se jich vejde 9.

Upozornění: balení 44 ks obsahuje 42 ks dělničích rámků žluté barvy a 2 ks stavebních (trubčích rámků) zelené barvy

Malá buňka

V posledních několika letech se hovořilo (zejména na vzdělávacích akcích PSNV a MSVV) o malých buňkách, jako o jednom z nadějných příspěvků k odolnosti včelstev vůči varroóze a také k návratu k přirozenější velikosti buněk. Zatímco v minulosti (100 let a více) bylo trendem „zvětšování“ (velký králík, velké krávy, velké buňky), dnes se opět poohlížíme zpět po původní velikosti buněk. Jelikož ale včely desítky let chováme na velkých buňkách (zpravidla 5,3 – 5,4 mm), nedaří se jim vždy dobře stavba na mezistěnách s menšími buňkami hned. Podle řady pramenů (zejména těch zahraničních) a také podle našich zkušeností, dochází k dobré stavbě na menších buňkách až po obměně více generací včel.

Nové rámky budou mít tedy buňky o velikosti 5,1 mm, což je jakási „zlatá“ střední cesta mezi dvěma extrémy: 4,9 mm a 5,4 mm.

Menší rozteč plástů

Americký výrobce celoplastových rámků s malou buňkou – 4,9 mm – ale bohužel zachoval u rámků „standardní“ rozteč plástů 35 mm, což proporčně příliš nevyhovuje. Literatura uvádí, že buňkám 4,9 mm odpovídá meziplástová rozteč 32 – 33 mm a u buněk 5,1 mm je to 33 – 34 mm. Právě český výrobce se rozhodl jít s ohledem na řadu světových poznatků i cestou menší rozteče, která menším buňkám lépe odpovídá.

Madlo na rámky

V případě celoplastových rámků se často hovoří o výhodě velmi nízkých horních a spodních louček a o prakticky „kontinuálním díle“ bez mezer. Nevýhodou je ale to, že rámek s velmi nízkou horní loučkou plný medu nelze uchopit jednou rukou za horní loučku tak, abyste neporušili několik buněk s medem. Ten pak stéká a manipulace se tak ztěžuje.

Nové plastové rámky jsou vybaveny standardně tak, že je lze pomocí madla snadno uchopit jednou rukou.

Počet buněk v nástavcích

Výsledkem je pak to, že ve standardních desetirámkových nástavkách můžete mít 11 plástů v rámcích s menší roztečí a menšími buňkami, což odpovídá cca 64,5 tis. buňkám. V osmi rámkových nástavkách (také známých jako „úly pro ženy“ – ale i dorost a seniory) pak lze umístit 9 rámků, což odpovídá 52,7 tis. buňkám.

Jen pro srovnání: u dnes většinově používaných buněk 5,4 mm je při rozteči 35 – 37 mm v desetirámkovém nástavku max. 52,3 tis. buněk (tedy totéž množství co u nástavku pro ženy s rámky s menšími buňkami).

Shrneme-li to, nejedná se tedy o žádnou převratnou novinku, ale nový typ rámků:

  • s menšími buňkami (přirozenější velikost)
  • s menší roztečí odpovídající menším buňkám (vejde se o 1 rámek více do nástavku)
  • s možností manipulace s rámky pomocí madla

Technické parametry

  • materiál: polypropylen
  • hmotnost: 230 g
  • meziplástová rozteč: 33 mm
  • velikost buňky 5,1 mm
  • počet buněk na rámku jednostranně: 2958

Snadné a rychlé povoskování mezistěn

Malé množství vosku roztavené ve vodě plave na hladině. Při ponoření a rychlém vynoření rámku, je povrch mezistěny vhodně povrstven voskem a rámky jsou pak včelami ochotně přijímány. Ideální teplota vody je lehce nad teplotou tání vosku (75-85 °C), při teplotách blízko bodu varu vody je při delším působení teploty rámek zbytečně namáhán a hrozí i jeho deformace.

Další informace

Hmotnost 3 kg

Mohlo by se Vám líbit…

Back To Top