Skip to content

Značení rozkladených včelích matek ve sběrných oddělcích. Matky lze v rozdělených sběrných oddělcích poměrně snadno vyhledat a tím i rychle označit. Je to poslední důležitá a nejradostnější fáze tvorby oddělků.

Back To Top