Skip to content

v naší nabídce najdete varroadna nízká a vysoká, včetně úlových sestav v obou variantách. Častým dotazem je: „jaký je rozdíl, jaké byste doporučili?“ a na tento dotaz je těžká odpověď. Včely jsou organismem, který v proměnlivé míře vyplňuje úlový prostor. V průběhu dubna-září jsou včelaři zvyklí přizpůsobovat tento prostor konkrétnímu stavu (velikosti) včelstva:

  • tak aby se včelky netísnily (což je často považováno za impuls k rojové náladě) – to nastává v rostoucí fázi (květen-červenec)
  • tak aby prostor nebyl příliš velký (nedostatečné obsedání prostoru – malé včelstvo v příliš velkém úlu) – zužování se provádí od konce července do září

Samozřejmě se setkáme i s jiným přístupy k chovu včel: včelstva vedená celoročně v konstantním prostoru a to jak v úlech menších než běžně používané, tak i v úlech výrazně větších.

Právě vysoké dno (podmet výšky 10 cm) o „čistém“ objemu cca 16 litrů je dobrým „nárazníkem“, kde se má včelstvo možnost vyvěsit v případě, že má nedostatek prostoru. Někteří zkušení praktici říkají, že „rojová nálada nastává tehdy, když se chumáč včel dotkne dna“. Díky vysokému podmetu, do něhož máte možnost pootevřením zadních dvířek nahlédnout (pozor vždy v klobouku!!! – podmet střeží vždy ty nejpozornější hlídačky), můžete pozorovat míru obsednutí úlu.

Vedle toho je výhodou i nevýhodou vysokého dna, že si zde včely (silná včelstva v době přebytků – květen-červen) postaví zpravidla trubčinu. Ta na jednu stranu drží matku (a celé plodové těleso) v nižších nástavcích a je zdrojem čistého vosku, na druhé straně se takováto trubčina mnohdy obtížně „likviduje“ (vyřezání trubčiny je jedno z možných zootechnických opatření k tlumení varroózy) a její prostavění – leckdy i napříč a zešikma znesnadňuje manipulaci s rámky ve spodním nástavku.

Výhodou nízkého dna je vedle nižší ceny to, že snižuje celkovou výšku úlu o 9 cm, což není mnoho, ale české včelařství je charakterizováno velkým podílem včelínů (v minulosti se stavbou včelínů řešilo snadné povolení „chat“) a právě ve včelínech chybí každý centimetr, při dnes chovaných silných a velký prostor obsedajících včelstvech.

Shrnuto do tabulky:

Vysoká varroadna Nízká varroadna
+ možno pozorovat zadními dvířkami + nízká cena
+ „nárazníkový prostor“ – včelky se mohou vyvěsit do podmetu + nízká výška
+/- včely mají prostor pro stavbu trubčiny (čistý vosk), ale obtížně se v sezóně odstraňuje, pokud je součástí praxe toto zootechnické opatření + včely nemají prostor stavět si trubčinu, pokud jim chceme vnutit stavbu trubčiny do stavebních rámků

+ obě dna připravena pro varroamonitoring (a sledování měli obecně)

+ obě dna umožňují česno plně otevřít, zúžit, či plně uzavřít

Závěrem:

obě varianty mají své výhody, obě varianty jsou žádány a nedovolíme si říci, zda je lepší použít jednu či druhou variantu varroadna. Sami na svých včelnicích používáme obě varianty, ve včelíně zpravidla nízká varroadna kvůli výšce, tam kde se ke včelám dostaneme méně často a potřebujeme, aby měly „nárazníkový prostor“, tam spíše vysoká varroadna.

Back To Top