Skip to content

Impregnační parafín

od 336 /ks

Parafín (ropný) hydrogeneračně rafinovaný. 1 ks = 1 kyblík = 8 kg parafínu

Popis

BALENÍ:

  • 1 ks – 1 kyblík – 8 kg – přeprava balíkovou službou
  • 12 ks – 12 kyblíků – 96 kg – přeprava na nízké paletě
  • 24 ks – 24 kyblíků – 192 kg – přeprava na nízké paletě
  • 36 ks – 36 kyblíků – 288 kg – přeprava na paletě

Jednorázové palety jsou zahrnuty v ceně (netřeba vracet)

Palety jsou doručovány autem s hydraulickým čelem

PARAFINOVÁNÍ:

  • je rychlý a efektivní způsob impregnace tenkostěnných nástavkových úlů
  • eliminuje nasákavost dřeva a tím prodlužuje životnost dřeva, zajišťuje jeho rozměrovou stálost a redukuje pnutí dřeva
  • je účinný způsob desinfekce tenkostěnných úlů (součástí opatření potlačování MVP v zahraničí)
  • konzervuje a účinně pomáhá čistit kovové části úlů (síta varroaden, mateří mřížky)

UPOZORNĚNÍ: Parafínování není určeno pro zateplené úly a úly z plastů.

Číslo ES: 265-154-5
Číslo CAS: 64742-51-4

Standardní věty o bezpečnosti H-věty: Nejsou
Pokyny pro bezpečné zacházení P-věty: Nejsou
Seznam R-vět a S-vět podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění: Nejsou

Další informace

Hmotnost 120 kg
Back To Top