Skip to content

Chtěl bych zakoupit úly a čerpat krajské dotace pro podporu včelaření. V podmínkách našeho krajského úřadu je stanoveno: „pouze od profesních výrobců a prodejců úlů“. Splňujete tuto podmínku?

Jediný krajský úřad, který diskutoval o tom, zda danou podmínku splňujeme byl v Krajský úřad Jihočeského kraje. Po osobní dohodě a telefonickém představení naší firmy však došlo k uznání faktu, že tuto podmínku bezvýhradně splňujeme a žadatelé dotací, kteří zakoupili úly u nás tak byli úspěšní.

Naše firma se již téměř 20 let zabývá textilní výrobou. Od roku 2009 dodáváme také nástavkové úly a během roku 2010 jsme se stali jedním z největších dodavatelů nástavkových úlů v České republice. Stovky zákazníků (nejen v ČR ale také na Slovensku), z nichž mnozí u nás nakupují již opakovaně svědčí o tom, že námi dodávané úly podmínkám moderního včelaření plně vyhovují.

Jako profesionálové v oboru pravidelně inzerujeme v časopisu Moderní včelař, provozujeme tento e-shop a součástí naší prezentace je také tištěný informační leták.


Rád(a) bych včelařil(a) v nízkonástavkových úlech Langstroth, ale v okolí není možné sehnat oddělky pro tuto rámkovou míru.

Pokud jste s poptávkou oddělků neuspěl(a) v seznamu včelařů nabízejících oddělky na rámkové délce Langstroth (448 mm), můžete využít roj nebo umělý roj (tzv. smetenec) a nebo se inspirovat jednou z možností, jak převést včelstva z rámkové míry 39×24: nákres a návod.


Nepřišla mi faktura – doklad, neposíláte jej?

Daňový doklad – fakturu posíláme vždy. Je nalepena v plastové obálce na jednom z doručovaných balíků. Pochopitelně může být vyjímečně nedopatřením strhnuta při přepravě, ale to stalo snad pouze jednou.

Co se týká samotného dokladu o zaplacení (některé dotační tituly jej vyžadují), tak pokladní doklad (potvrzení přijetí platby) vystavuje smluvní přepravce na požádání.

Fakturu extra v obálce zpravidla neposíláme (výjimečně na vyžádání v případě problému), protože takto šetříme náklady, které bychom museli promítnout do ceny.

Back To Top