Skip to content

Varroadno – vysoké nebo nízké?

v naší nabídce najdete varroadna nízká a vysoká, včetně úlových sestav v obou variantách. Častým dotazem je: „jaký je rozdíl, jaké byste doporučili?“ a na tento dotaz je těžká odpověď. Včely jsou organismem, který v proměnlivé míře vyplňuje úlový prostor. V průběhu dubna-září jsou včelaři…

Read more

Rouskovaný pyl nebo perga?

Častým dilematem včelařů, kteří nechtějí zůstat jen u základního a nejznámějšího včelího produktu – medu – je otázka získávání vhodné formy pylu. Odpovědi na ni nejsou jednoznačné. Pokusím se v krátkosti problém rozebrat. Zaměříme se na to z hlediska prospěšnosti…

Read more

Doplňování zásob – krmení včel

Při koupi krmítek je třeba si zvolit z široké nabídky krmítek, které jsou na trhu k dispozici. V prvé řadě je zapotřebí zohlednit: budu zásoby doplňovat oddělkům (podněcování) a nebo silná kmenová včelstva ? jak často (limitováno vzdáleností včelnice od…

Read more

Med přímo od včelaře

české včelařství je charkterizováno velkým počtem, velkou převahou, malovčelařů, kteří obhospodařují cca desítku včelstev. To je stav, kdy lze asi vcelku snadno jednak pokrýt potřeby medu v nejbližší i širší rodině a zbytek známým, kolegům apod. Dnes je trendem ale…

Read more

Sami včelaříme v nástavcích Langstroth 2/3

V našem včelařském provozu si vyrábíme nástavky – jak jinak – sami z námi dodávaných polotovarů/přířezů. V sezóně 2015 máme vyzimováno přes 80 včelstev, některá na 4 nástavcích (spodní nejstarší projde zpravidla vařákem), některá na 3 nástavcích a loňské oddělky jsou…

Read more

Volná stavba nebo mezistěny ?

Další z polárních témat včelařství dneška. Tak, jak se cyklicky objevují úhyny, v některých letech celoplošné, zasahujících prakticky celou republiku (2003, 2007, 2011-2012, 2014), přibývá v hlavách českých včelařů i bezradnost. Často pak přicházejí i „pravdy“ a „správné cesty“ a…

Read more

Plast nebo vosk ?

Ve včelařství jsou časté diskuse na témata, která rozdělí včelaře na 2 tábory. V minulosti bývalo takovým tématem „zateplený či nezateplený úl“ a i když výzkumné práce ze 30. let min. století daly jasné rozřešení, stále ještě mají zateplené úly…

Read more

Cechy a duch středověku

v dávných staletích existovaly tzv. profesní cechy se svými přísnými pravidly a vše tak mělo směřovat ke garanci jisté kvality a daného standardu. Myšlenka jistě dobrá, ale realita, jak již to bývá leckdy pokulhávala. Nejrůznější „regulace“ cechů a často nesmyslné…

Read more

Cesta Evropského nízkonákladového včelaření

Pracovní společnost nástavkových včelařů propaguje a také napomáhá zavádět do praxe jednoduchý, světově nejrozšířenější úlový systém nástavkový úl Langstroth. Tato myšlenka nás již v počátku našeho včelaření na jaře 2004 nadchla. Odborné články, překlady i osobní zkušenosti Jindřicha Boháče se včelařením v nízkonástavkových úlech a…

Read more
Back To Top