Skip to content

Pracovní společnost nástavkových včelařů propaguje a také napomáhá zavádět do praxe jednoduchý, světově nejrozšířenější úlový systém nástavkový úl Langstroth. Tato myšlenka nás již v počátku našeho včelaření na jaře 2004 nadchla. Odborné články, překlady i osobní zkušenosti Jindřicha Boháče se včelařením v nízkonástavkových úlech a také naše vlastní praktické zkušenosti nás přiměly k tomu, abychom se pokusili jeho vizi jednoduchého a levného včelaření co nejvíce rozšířit. Po několikaletém zvažování a testování jsme ve spolupráci s několika českými firmami připravili nabídku, která přináší významné úspory při pořízení nových nástavkových úlů.

Je všeobecně známo, že zhromadněním a sériovostí výroby jakýchkoli výrobků lze docílit snížení výrobních nákladů a tím i příznivé spotřebitelské ceny. Včelařství v ČR je ještě stále charakterizováno roztříštěností úlových systémů. Tato roztříštěnost znesnadňuje racionalizaci ve výrobě. Proto je v ČR celá řada menších výrobců nástavkových úlů, kteří se zabývají výrobou spíše menších sériích (desítky maximálně stovky kusů). Za takových podmínek není příliš možné snižovat výrobní náklady.

Chtěli jsme dokázat, že i v ČR je možné prodávat rozložené sady nástavků v nižších cenových úrovních, obdobným způsobem jako např. v USA. Investovali jsme u českého dřevozpracovatele do výroby velké série nástavků a tím se nám podařilo docílit velmi konkurenceschopné ceny.

Od června 2009, kdy jsme poprvé vyšli s nabídkou sériově vyráběných nástavků v plochém balení jsme postupně rozšířili sortiment o rámky Langstroth v originálním provedení, víka a varroadna. Dále dodáváme řadu doplňků pro úlový systém Langstroth, např. rámková (kapsová) plastová krmítkaplastové mezistěnystrůpkové fóliepapírové krabice na oddělky aj. Díky těmto aktivitám, rozšiřující se nabídce spolupracujících a konkurenčních firem je sortiment příslušenství pro nástavkové úly Langstroth velmi pestrý a cenově dostupný.

Jsme rádi, že dochází k naplnění slov našeho přítele, známého českého včelaře a dobrého vizionáře Jindřicha Boháče, který věnoval spoustu úsilí propagaci jednotného evropského nástavkového úlu se všemi výhodami, které sjednocení provází.

(převzato z původní verze webu www.nastavky.cz)

Back To Top