skip to Main Content

Pszczelarze chcą pozyskiwać oprócz podstawowego i najbardziej znanego produktu, którym jest miód-rózne formy pyłku. Postaram się krótko opisać pyłek w różnych formach. Skupimy się na zakresie korzyści płynących z używania pyłku oraz pierzgi na zdrowie człowieka.

W literaturze i czasopismach uznawany jest za suplement diety o pozytywnym wpływie na zdrowie ludzi w obu formach. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na reakcję alergiczą-pyłek bardziej uczula, lecz ukierunkowane stosowanie i dawkowanie, może prowadzić do odczulenia na pyłki.

Pierzga

Pyłek zgromadzony w plastrach, który w czasie przechowywania w komórkach pszczelich wzbogacany jest przez pszczoły o bakterie Lactobacillus, które przeprowadzają fermentację mlekową.
Biorąc pod uwagę fakt, że został udowodniony pozytywny wpływ bakterii Lactobacillus oraz produktów tej, że fermentacji produkt ten stał się atrakcyjny dla człowieka.
Ten fakt jednoznacznie daje odpowiedź na w/w pytanie. Trzeba skupić się na nabywanie pierzgi.
Pierzga ma jednak swoje wady. Produkt ten jest trudno pozyskać w mniejszej ilości niż pyłek. Do pozyskania trzeba użyć drogiego sprzętu. Rodziny pszczele, z których będzie pozyskiwana pierzga muszą być pod nadzwyczajną opieką, ponieważ w pierzdze mogą zostac srodki roztoczobójcze któe użuwane są do walki z warrozą.

Obnóża pyłkowe

Jest wykorzystywany przez pszczoły do produkcji zapasów białkowych. Na świerzym mokrym pyłku znajdują się na jego powierzchni pałeczki mlekowe któe w odpowiednich warunkach są zdolne do fermentacji pyłku.
Wysuszony pyłek nie posiada własciwości któe pozwoliły by na rozwój bakterii mlekowych, lecz po nawilżeniu pyłek wraca do właściwości mokrego pyłku. Przypuszczam, że to możliwe. Bezpośrednie zażycie świerzego pyłku lub suszonego (uprzednio nawilżonego) pyłku pozwala na odzyskanie wartościowych substancji przez człowiek. Ilość odzyskanych substancji zależy od indywidualnej kondycji układu pokarmowego oraz czasu przebywania pyłku w przewodzie pokarmowym.
Zbieranie świerzego pyłku w porównaniu do pierzgi uzyskuje się go stosunkowo szybko i łatwo zakonserwować go. Suszony pyłek przechowywać zamrożony.

Leopold Matela

Back To Top