Skip to content

Další z polárních témat včelařství dneška. Tak, jak se cyklicky objevují úhyny, v některých letech celoplošné, zasahujících prakticky celou republiku (2003, 2007, 2011-2012, 2014), přibývá v hlavách českých včelařů i bezradnost. Často pak přicházejí i „pravdy“ a „správné cesty“ a součástí některých z nich je i propagace volné stavby. Ano, včely žily po miliony let v dutinách, kam jim nikdo mezsitěny voskové a ani ty platové nedával, ano, návrat ke kořenům, návrat ke vztahu k půdě, k přírodě, to vše je do určité míry potřeba.

Ale vedle toho je tu nesporný fakt, že umělá vosková mezistěna byla koncem 19. století významným a převratným vynálezem, který spolu s vynálezem medometu posunul včelařství ke století dvacátému. Kdyby byly mezistěny tak špatné a včely na nich tolik trpěly, věřím tomu, že by je naši předkové (vybaveni často až překvapivě dobrým pozorovacím talentem a překvapivě správnými nadčasovými úsudky při tehdejším stavu poznání) dávno zavrhli. Nestalo se tak, a osobnosti jako Quido Sklenar, Jan DzierżonFrantišek Xaver Živanský, Antonín Schönfeld, Otakar Brenner, kteří všichni mezistěny používali jsou pro mě důkazem toho, že mezistěny mají ve včelařině své místo.

I přes to všechno sympatizuji s neustálým objevováním nových poznatků a kritickým přehodnocováním „neměnných faktů“. Ony otázky recyklace vosku a vznikající rizika jsou na pořadu dne v souvislosti s pesticidy používanými při pěstování zemědělských plodin a s těmi co dáváme do včelstev, abychom hubili kleštíky. Čistý „divoký“ vosk je pochopitelně to nejlepší na čem včela dobře prosperuje a kde nehrozí kontaminace např. tau-fluvalinátu z jarního nátěru plodu. Vedle toho nevýhoda divokého díla se vyjeví hned po 1, nejpozději druhé sezóně.

Argumenty pro mezistěny

  • včely lépe využijí snůšku, mohou ihned mezistěny vytahovat = vyšší výnosy

  • dílo je v rámcích s mezistěnami jasně dané – definované, snadno se pak se včelstvem pracuje a s dílem manipuluje

  • udržíme lépe v úlu „pořádek“, máme rámky s delničími buňkami a řízeně si trubčinu necháme vystavět do stavebních rámků

Argumenty pro volnou stavbu

  • je pro včely přirozenější (včely si staví kde chtějí jaké buňky potřebují)

  • nerecyklujeme starý vosk (některé provozy řeší tak, že mezistěny dělají jen z nejlepšího vosku – z víček a zbytek – ze starého díla jde na prodej nebo do výkupu, címž argument částečně pozbývá na významu)

  • nemusíte kupovat mezistěny (nízké počáteční náklady)

Back To Top